Frågor & Svar

Frågor & Svar

 

Kan man lura alkolåset genom att använda en ballong eller något annat som simulerar utandning?

Nej. Alkolåset är utrustat med ett manipulationsskydd som genast känner om någon försöker lura alkolåset.

 

Förlorar alkolåset det som finns lagrat i minnet om man lossar bilbatteriet?

Nej. Allt ligger fortfarande lagrat i alkolåset i ett så kallat flashminne.

 

Kan alkolåset manipuleras med en dator? 

Nej. Alkolåset kräver en speciell lösenordsskyddad programvara och speciell anslutningsutrustning för att kommunicera med en dator. Endast specialutbildad personal har tillgång till den utrustning som krävs.

 

Vad händer om jag har för höga värden?

Alkolåset låser sig i några minuter och ger dig möjlighet att skölja munnen med vatten innan nästa test. Om du fortfarande har alkohol i kroppen kommer alkolåset att känna av det även vid nästa test. Samtliga test registreras i minnet.

 

Vad händer ifall jag som förare använder medicin innehållande alkohol?

Alkolåsets uppgift är att känna om det finns alkohol i utandningsluften som överstiger det svenska gränsvärdet på 0,2 promille. Bilen kan inte startas om låset detekterar för höga värden, oavsett orsak.

 

Vad händer ifall man använt munskölj, handsprit eller liknande innan ett test?

Alkolåsets uppgift är att känna om det finns alkohol i utandningsluften som överstiger det svenska gränsvärdet på 0,2 promille. Bilen kan inte startas om låset detekterar för höga värden, oavsett orsak. Skölj gärna munnen med vatten innan testet om du använt munskölj.

 

Alkolås efter rattfylleri kräver återtest under färden, är inte det trafikfarligt?

När alkolåset kräver ett återtest finns gott om tid att köra in till sidan av vägen för att stanna och avge testet. Testet kan även genomföras under färd, allt man behöver göra är att blåsa i munstycket tills testet är klart. Inga knapptryckningar eller liknande behövs. VIKTIGT! Om alkolåset begärt ett återtest precis när du kommit fram och parkerat. Då MÅSTE du lämna ett test. Annars registreras detta som missat/missade återtest vilket tvingar dig till en extra service.

 

Kan andra personer köra min bil som har alkolås monterat?

Ja. Men föraren måste blåsa i alkolåset för att kunna starta bilen. Tänk på att du som ägare av alkolåset är ansvarig för alla givna prov i alkolåset och att alla test sparas i minnet på alkolåset.

 

Vad händer om jag får motorstopp vid (exempelvis) ett trafikljus?

För att undvika problem vid exempelvis trafikljus tillåter alkolåset att man startar om motorn i några minuter efter att den stannat.

 

Vad händer om alkolåset slutar fungerar, stannar bilen då?

Nej. Alkolåset har endast kontroll över bilens startfunktion. Alkolåset kan inte få din bil att stanna.

 

Hur ofta ska alkolåset servas/kalibreras?

Smart Start alkolås SSI 20/20 är godkänt för kalibrering 1 gång per år, men beroende på vilken inställning som valts och hur man hanterat alkolåset kan det behövas servas oftare. Alkolåset informerar om detta direkt på dess display.

 

Vad händer ifall man missar sin bokade service?

Alkolåset informerar i god tid före servicedagen och räknar ned antalet dagar fram till service. Om servicetiden inte utnyttjas kommer alkolåset att förhindra att bilen startas. Om så sker bör du genast kontakta din serviceverkstad för en ny tid och därefter kontakta Malux för en servicekod. Servicekoden låser upp alkolåset i sex timmar för att du ska kunna köra bilen till serviceverkstaden.

 

Förstörs min bil på något sätt vid installation av ett alkolås?

Absolut inte! Alkolåsets reläbox monteras dolt bakom instrumentbrädan och det enda som syns inne i kupén är själva alkolåset. Givetvis kan även alkolåset placeras på en dold plats, exempelvis mellan framstolarna i mittkonsolen eller i handskfacket.

 

En bil med ett alkolås för villkorat körkort parkeras utanför en pub med motorn igång. Kan då föraren gå in och dricka, lämna puben och sen köra iväg?

Ja och nej. Bilen kan parkeras med motorn igång och föraren kan komma tillbaka och sätta sig bakom ratten. Däremot begär alkolås efter rattfylleri hela tiden slumpade återtest som innebär att föraren måste lämna ett nytt test. Om ett sådant test innehåller alkohol kommer alkolåset att tjuta högt och på så vis tvinga föraren att stanna motorn. Ett misslyckat test kan innebära att föraren förlorar sitt villkorade körkort.

 

Vad är CENELEC 1 och 2?

CELENEC 1 och 2, EN 50436-1, EN 50436-2 är certifieringar som tagits fram av den europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering. Certifieringen innebär att du som köpare kan vara säker på att alkolåset håller hög kvalitet, precision, tillförlitlighet och inte minst att alkolåset uppfyller gällande lagar och regler. CELENEC 1 är den allmänna standard som arbetats fram för montering av alkolås i fordon där föraren kör med villkorat körkort efter att ha blivit dömd för rattfylleri. CELENEC 2 är den standard som används för alkolås som främst används i förebyggande syfte. Standarden innehåller även krav på tillförlitlighet, precision och hållbarhet. Du kan också vara säker på att alkolåset uppfyller gällande lagar. I december 2010 fastslog Riksdagen det nya alkolåsprogrammet för dömda rattfyllerister. Den nya lagen trädde i kraft den 1 januari 2012 och är ett stort steg mot en nyktrare trafik i Sverige. Certifiering för CENELEC 1 är kravet på alkolåsen. För användning av alkolås för kvalitetssäkring av transporter av typen skolbussar och liknande är CENELEC 2 den nya standarden. Smart Start alkolås uppfyller fordonsindustrins och yrkestrafikens krav. Alkolåset är certifierat för både CENELEC 1 & 2 d.v.s. körkort med villkor om alkolås och för kvalitetssäkring av transporter.